Hankkeesta

Sata omenapuuta – moninuorinen Suomi -hanketta rahoittaa Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (EUSA-rahastot) ja sitä koordinoi Turun ammattikorkeakoulu.
Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2016-31.3.2018 ja toiminta-alueena on Turku, Raisio ja Uudenkaupunki.

Sata omenapuuta -hankkeen tavoitteena on

  1. Edistää kolmansien maiden nuorten kuntiin kotoutumista ja osallisuutta ja tukea kahdensuuntaista integraatiota liikunnan, kulttuurin ja yhteiskuntavaikuttamisen keinoin.
  2. Kehittää koulutuksen, työyhteisövalmennuksen ja asiantuntijatyöskentelyn avulla kuntien ja järjestöjen ammattilaisten kulttuuritietoista osaamista.
  3. Kerätä tutkimuksen avulla tietoa 1) kotouttamisvaiheessa olevien nuorten tuen tarpeesta ja kahdensuuntaisesta vuorovaikutuksesta kantaväestön kanssa, 2) asiantuntijoilta kuntien kotouttamisen tilasta sekä 3) dokumentoida hankkeessa tehtävää kehittämistyötä ja suunnata asiantuntijaverkoston työskentelyä haastekohtiin.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmää ovat kolmansien maiden pakolaistaustaiset nuoret (n. 12-25-vuotiaat), jotka ovat kuntien kotouttamistoimien piirissä, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat ilman huoltajaa alaikäisinä tulleet, naiset ja syrjäytymisvaarassa olevat.

Tulokset ja tuotokset

Sata omenapuuta -hankkeen kehittämistoimet toteutetaan yhdessä varsinaissuomalaisten kuntien (Turku, Raisio ja Uusikaupunki) järjestöjen kanssa. Tällä vahvistetaan sitä, että tulokset todellisuudessa siirtyvät ja jäävät elämään myös hankkeen jälkeen.

Koulutuksen (työyhteisövalmennus, koulutuspäivät ja seminaari) avulla nykyisten ja tulevien sosiaali-, terveys-, kulttuuri-, vapaa-aika- ja liikuntatoimien ammattilaisten kulttuurisensitiivinen osaaminen kehittyy ja ammattilaiset pystyvät aiempaa paremmin ottamaan huomioon eri kulttuuritaustoista tulevat nuoret omassa työssään.

Hankkeen kehittämistoimista koostetaan menetelmäopas, jota alalla nuorten kanssa toimivat ammattilaiset voivat käyttää osana työtään.

Maahanmuuttajanuorten ja kantaväestön nuorten kaverisuhteista tehdystä tutkimuksesta julkaistaan tutkimusjulkaisu.

Kumppanit

Turun ammattikorkeakoulu Oy (Koordinaattori)
Siirtolaisuusinstituutti
Turun yliopisto/Brahea-keskus
Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy
Uudenkaupungin Urheilijat-Korihait ry
Turun kaupunki
Uusikaupunki
Turun Globaalinuoret ry

Ajankohtaisia