Sata Omenapuuta – kasva Suomessa tapahtuma Humakin opiskelijan silmin

Sata Omenapuuta- kasva Suomessa

Aurinko paistoi täydeltä taivaalta ikään kuin sekin toivottaen nuoret lämpimästi tervetulleeksi Kupittaan hallille. Sata Omenapuuta-hankkeen työpajat huipentuivat Sata omenapuuta – kasva Suomessa suurtapahtumaan. Tapahtumaan oltiin ennakkoon kutsuttu turkulaisia nuoria VALMO- ja VALMA-luokista sekä muita koululaisia.

Videotervehdys VALMO-luokkalaisilta aloitti Humakin opiskelijoiden vetämän pisteen.

Sisätapahtuma koostui yhteisestä aloituksesta ja lopetuksesta sekä kolmesta eri rastista. Humakin yhteisöpedagogiopiskelijat suunnittelivat aikaisemmin pidetyillä työpajoilla oman rastinsa toiminnallista sisältöä yhdessä VALMO-luokkalaisten kanssa. Valitettavasti työpajoihin osallistuneet nuoret eivät kuitenkaan ehtineet osallistua tapahtumaan, joten rasti alkoi heidän syksyllä tekemällään videotervehdyksellä. Videolla nuoret kertoivat ajatuksiaan Suomesta ja suomalaisista maahanmuuttajanuoren silmin, tulevaisuuden toiveistaan sekä haaveistaan.

Nuoret ideoivat mitä yhteistä kaikilla nuorilla on.

Videon tavoite oli herättelevän nuoria ajatukseen, kuinka kaikki ihmiset ovat erilaisia mutta heillä samaan aikaan on myös paljon yhteistä. Seuraavaksi nuoret saivatkin laittaa hoksottimet käyttöön ja miettiä pienissä ryhmissä mitä kaikille nuorille yhteistä he keksivät. Vastaukset tuli kirjoittaa omenan muotoiselle pahville, joka kiinnitettiin seinälle heijastettuun omenapuuhun teeman mukaisesti.

Rastin viimeinen vaihe edisti yhteistä kommunikaatiota.

Viimeiseksi rastilla oli luovuutta sekä yhteistä kommunikaatiota edistävä paritehtävä. Nuoret istuivat selät vastakkain, toinen sai valmiin kuvan ja toinen paperia, pienen piirustusalustan sekä kynän. Valmista kuvaa ei tietenkään saanut suoraan näyttää parilleen, vaan se piti selittää toisen koettaessa piirtää kuva selityksen mukaan. Lopuksi katsottiin miltä alkuperäinen kuva näytti ja miltä kuvaa näkemättä piirretty versio.

Seinään heijastettu omenapuu keräsi päivän aikana kymmeniä nuorten ajatuksia omenoissa.