Projektipäällikkö, Hanna Siren

Hanna Siren

Seuraavana esittelyssä Sata omenapuuta- hankkeen projektipäällikkö, Hanna Siren. Turun Ammattikorkeakoulussa päätoimisena tuntiopettajana työskentelevä Siren on aikaisemmin tutustunut maahanmuuttotyöhön useammassa eri hankkeessa. Viimeisimpiä niistä ovat olleet Siirtolaisinstituutin kanssa yhteistyössä tehty HALATEN – Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen -hanke. HALATEN-hankkeen erityisenä kohderyhmänä olivat yksin alaikäisinä maahan tulleet nuoret. Hankkeen kautta Siren kertoo monien nuorten tulleen tutuksi. Osa heistä toimii ja osallistuu Sata omenapuuta- hankkeen toimintoihin. Halaten-hankkeesta saatiin potkua lähteä kehittämään jatkoa tällaiselle maahanmuuttoon kohdistuvalle hanketyöskentelylle.

Mikäpä sitten toimii Hanna Sirenin motivaattorina?

Projektitasolla Siren mainitsee, että ehdottomasti hyvät yhteistyökumppanit. Hankkeen kohderyhmää, yksin tulleita maahanmuuttajanuoria hän kuvailee pärjääviksi yksilöiksi, joilla on myös halua tehdä ja olla avuksi uudelle kotimaalleen. Siren toteaa, että Suomi ei kuitenkaan ole helpoimmasta päästä maita, joihin kotoutua. Taito astua toisen saappaisiin, ymmärtää toista ja laajentaa näkökulmia, on se, mitä Hanna Siren toivoo Sata omenapuuta -hankkeen aikaansaavan ja kehittävän aihepiirin kanssa työskentelevissä asiantuntijoissa ja opiskelijoissa.

Jokaisella kolikolla on kääntöpuolensa, kuten tässäkin hankkeessa byrokratia saattaa Sirenin mukaan toisinaan olla hyvin tiukkaa ja vaikuttaa joiltain osin toimintaan. Moniammatillisen asiantuntijaryhmän ja heidän osaamisen avulla eteen tulleista haasteista on selvitty, ja jokaisen tuodessa oman panoksensa työhön päästään pidemmälle, Siren kertoo.

Hannan koulutuksen tuoma lisä tiimiin

Kasvatustieteiden maisteriksi ja erityisopettajaksi itsensä lukenut Hanna Siren pyrkii tuomaan hankkeeseen koulutuksensa kautta näkökulmaa siitä, miten tehdä asioita ottaen huomioon erilaiset oppijat ja mahdollistaen tasavertaisen yhdessä tekemisen. Hän muistuttaa, että maahanmuuttoa on monesta syystä. Osa maahanmuuttajista on niitä, jotka muuttavat työn tai puolison perässä Suomeen.

Avoimin mielin maailmaa tutkaillessamme, voimme oppia toisiltamme. Se on rikkaus, että saamme oppia myös heidän kulttuureistaan, sanoo Hanna Siren.


Taustatietoa:

 • Kasvatustieteiden maisteri / erityisopettaja
 • Päätoiminen tuntiopettaja Turun Ammattikorkeakoulussa
 • Aikaisempia hankkeita mm.:
  – HALATEN – Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen 2014-2015 (alaikäisenä maahan tulleiden pakolaistaustaisten nuorten kotoutumisen tukeminen)
  – RESME – On the Borders Between Residential Child Care and Mental Health Treatment in Europe (lastensuojelun sijaishuollon ja psykiatrisen alan työntekijöiden yhteinen täydennyskoulutus) 2013-2015
  – INTO – Innostavaa liikuntaa ammattikorkeakoulun arkeen (Turun amk:n liikuntapalvelujen kehittämishanke) 2013-2016
  – HEAR ME – Highly Educated Retired Mentoring Early School Leavers (koulutettiin ikääntyneitä mentoreita koulupudokkaiden tueksi) 2009-2010