Maahanmuuttajataustaiset nuoret aktiivisina kansalaisina opinnäytetyö

Maahanmuuttajanuorten osallisuuden tukeminen yhdistystoiminnan kautta

Anni Haltian hankkeeseen tekemä opinnäytetyö ”Maahanmuuttajataustaiset nuoret aktiivisina kansalaisina – Yhdistystoiminta osallisuuden tukena” on valmistunut. Löydät opinnäytetyön Materiaalit-palstan alta.