Materiaalit

Sata omenapuuta -hankkeen aikana valmistuu useita opinnäytetöitä Turun ammattikorkeakoulun ja Humakin opiskelijoiden toimesta. Ensimmäiset opinnäytetyöt valmistuvat keväällä 2017.

Lisäksi hankkeen tapahtumatyöskentelystä ja työpajoissa käytetyistä toiminnallisista menetelmistä kootaan menetelmäopas välineeksi työntekijöille. Menetelmäoppaan tarkoituksena on tarjota ideoita ja hyödynnettäviä sisältöjä monikulttuuriseen työhön. Menetelmäopas valmistuu syksyllä 2017.

toimintaterapeuttinen-nakokulma-maahanmuuttajatyossa-projektiraportti

Omenapuiden satoa – kokemuksia ja vinkkejä nuorten monikulttuurisen vapaa-ajan toiminnan käynnistämiseen-opinnäytetyö

Maahanmuuttajataustaiset nuoret aktiivisina kansalaisina – Yhdistystoiminta osallisuuden tukena

Sata omenapuuta – Hyvät käytännöt nuorten kotoutumiseen -menetelmäopas

Sata omenapuuta – Työkirja nuoren kotoutumisen tueksi 2018

Elina Turjanmaa – Helpompaa olla omien kanssa

Ajankohtaisia