Seminaarin pääpuhujana Riitta Eriksson

Seminaarin pääpuhuja

Riitta Eriksson (filosofian tohtori, tutkija ja psykologi) esitelmöi Sata omenapuuta -hankkeen seminaarissa Ruotsiin ilman huoltajaa yksin tulleiden nuorten vastaanottoon liittyvistä haasteista. Eriksson kertoo siitä, miten nämä yksintulleet nuoret kehittävät elämänhallinnan strategioitaan vastoinkäymisistä ja traumoista huolimatta. Erikssonin puheenvuoro perustuu tutkimuksiin, joissa hän on ollut mukana vuosina 2009 – 2014 useiden eri tutkimus- ja kehitysyksikköjen kanssa Ruotsissa.

 

Sata omenapuuta -seminaari pääpuhuja Riitta Eriksson puhuu alaikäisten, yksintulleiden nuorten kotoutumisesta

Kotoutumisen haasteita ja edellytyksiä

Sata omenapuuta -hankkeen seminaarin pääpuheenvuorossa Eriksson jakaa työntekijöille tietoaan siitä, millaisia haasteita ja edellytyksiä nuorten kotoutumiseen liittyy. Puheenvuorossa tiivistyvät oleellisina elementteinä mm. työntekijöiden nuorille tarjoama monisäikeinen fyysinen turvallisuus, tunteiden tunnistamiseen ja ilmaisuun keskittyminen, luotettaviin ihmissuhteisiin kannustaminen, ulkoisten strategioiden mahdollistaminen, sisäisten strategioiden kehittämiseen kannustaminen ja affektien säätely. Ruotsissa Rädda Barnen vastaa Traumatietoisen menettelytavan koulutuksesta ja toteutuksesta ryhmäkodeissa. Ryhmäkodit ovat niitä paikkoja, joihin yksintulleita nuoria muuttavat asumaan.

Erikssonilla on takanaan laaja-alaista työkokemusta. Hän on työskennellyt psykologina hoitokodissa ja neuvontavirastossa. Eriksson on toiminut myös tutkimusavustajana Tukholman kouluhallinnossa muita kieliä, kuin ruotsia äidinkielenään puhuvien parissa. Hänen väitöskirjansa käsitteli kaksikielistä koulutusta lukiossa. Lisäksi hän on ollut mukana järjestämässä erilaisia seminaareja ja konferensseja sosiaalitoimistojen henkilökunnalle niin lasten, nuorten ja perheiden huoltoa, maahanmuuttoa ja kotoutumista kuin väärinkäyttöä ja riippuvuuksiakin koskevissa kysymyksissä.

Sata omenapuuta -hankkeen seminaari 24.10.2017 – ilmoittautuminen!