Toiminta

Toiminnan kuvaus

Sata omenapuuta -hankkeessa järjestetään Turun ammattikorkeakoulun organisoimana Turun valmo-luokilla toiminnallisia ryhmiä kohderyhmän nuorten kotoutumisen tukemiseksi. Ryhmien kautta edistetään nuorten osallisuutta, identiteetin kehittymistä suomalaisessa yhteiskunnassa sekä kahdensuuntaista integraatiota kantaväestön kanssa, Ryhmätyöskentelyn kautta tuetaan kohderyhmän nuorten sosiaalista, fyysistä, psyykkistä ja kulttuurista hyvinvointia. Uudenkaupungin Urheilijat – Korihait ry vastaa Sata omenapuuta -hankkeen liikuntatoiminnoista Turussa, Raisiossa ja Uudessakaupungissa.

Humanistinen ammattikorkeakoulu vastaa hankkeen Moninuorinen Suomi 2017 -tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta tiiviissä yhteistyössä kohderyhmän nuorten kanssa. Tapahtumatyöskentelyn aikana opitaan suomalaisesta yhteiskunnasta ja siinä vaikuttamisesta sekä tutustutaan eri viranomaisten toimintaan ja lupakäytäntöihin tapahtuman järjestämisen näkökulmasta.

Hankkeen aikana järjestetään täydennyskoulutusta kohderyhmän nuorten kanssa työskenteleville sivistystoimen, nuoriso- ja vapaa-aikatoimen sekä järjestöjen työntekijöille Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja Globaalinuoret ry:n toimesta. Samalla tulevia Turun ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun ammattilaisten kulttuuritietoista osaamista kehitetään hankkeessa järjestettävän koulutuksen avulla. Brahea-keskuksen asiantuntijat järjestävä yhteisövalmennusta ilman huoltajaa alaikäisenä Suomeen tulleiden kanssa työskenteleville ja tukevat näiden työtä nuorten parissa. Tämän lisäksi alalla työskentelevien julkisen, yksityisen ja järjestöjen edustajista on koottu asiantuntijaryhmä, jonka työskentelyn kautta tehdään koulutuspolkuun ja palveluihin liittyviä haasteita ja onnistumisia näkyväksi.

Siirtolaisuusinstituutti vastaa Sata omenapuuta –hankkeen tutkimuksesta. Tutkimuksessa tutkitaan hanketta ennen ja hankkeen aikana tapahtuneita ystävyyssuhteita maahanmuuttajanuorten ja kantaväestöä edustavien nuorten välillä.

sata-omenapuuta-yhteista-tekemista

Ajankohtaisia